Engedély szám: E-001621/2017/B003

Szakmai programkövetelmény azonosítója: SzPk-00089-16-09 2 07 1 /1


A képzés célja:

Olyan felnőttek képzésbe vonása, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. A szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciákkal új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el.

A képzés elvégzésével a résztvevő képes lesz:

- a sérült betonszerkezeteken helyszíni ellenőrzések elvégzésére a munkavégzés megkezdése előtt

- a betonozási munkáknál felhasznált alapanyagok beazonosítására, szakszerű tárolására, kezelésére

- a helyreállítandó betonszerkezetet és környezetét a biztonságos, folyamatos munkavégzéshez történő előkészítéséhez

- sík - vagy alakos felületekkel határoló szerkezetet készítésére a betonszerkezetek helyreállítási munkálatokhoz

- segédszerkezeteket készíteni a magasban végzett betonszerkezetek helyreállítási műveletekhez

- a beton készítés technológiai utasítás szerinti műveleteinek elvégzésére monolit beton szerkezetek helyreállítása céljából

- a frissbeton méret - és alakhelyességét közvetlenül a bedolgozása után történő ellenőrzésére

- a bedolgozott beton utókezelésére, a betont körülvevő légköri jellemzőktől függően

- a tevékenységéhez kapcsolódó munka-, baleset- és tűzvédelmi előírások, szabályok betartására.


A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

- betöltött 18. életév

- iskolai végzettség nem szükséges

- egészségügyi orvosi alkalmasság


A képzés során a hiányzás nem haladhatja meg a képzési órák 20% - át.


Tananyagegységek:

Betonozó segéd


Tervezett képzési idő:

Elméleti órák száma - 36 óra (30%)

Gyakorlati órák száma - 84 óra (70%)

Összes óraszám - 120 óra (100%)


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: szóbeli, gyakorlati


A képzés során államilag elismert OKJ bizonyítvány szerezhető.


Megfelelő számú jelentkező esetén az ország bármely területén indítunk tanfolyamot!


Tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni.


Bővebb tájékoztatás:

Rétfalvi Péter

0630/508-2913

0620/417-7306