Engedély szám: E-001621/2017/A027

OKJ azonosító: 34 341 03


A képzés célja:

A munkaterülethez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása a képzésben részt vevővel.

A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik a kereskedelmi vállalkozásokban kiszolgálja és tájékoztatja a vásárlókat. Az eladásra kerülő áruk raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos kapcsolatok lát el. Közreműködik az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.


A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

- betöltött 18. életév

- alapfokú iskolai végzettség

- egészségügyi orvosi alkalmasság


A képzés során a hiányzás nem haladhatja meg a képzési órák 20% - át.


Tananyagegységek:

11992-16 Kereskedelmi ismeretek

- Elméleti órák száma - 10 óra

- Gyakorlati órák száma - 40 óra

11691-16 Eladástan

- Elméleti órák száma - 18 óra

- Gyakorlati órák száma - 100 óra

10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása

- Elméleti órák száma - 32 óra

- Gyakorlati órák száma - 0 óra


Tervezett képzési idő:

Elméleti órák száma - 60 óra

Gyakorlati órák száma - 140 óra

Összes óraszám - 200 óra (100%)


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: szóbeli, gyakorlati


A képzés során államilag elismert OKJ bizonyítvány szerezhető.


Megfelelő számú jelentkező esetén az ország bármely területén indítunk tanfolyamot!


Tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni.


Bővebb tájékoztatás:

Rétfalvi Péter

0630/508-2913

0620/417-7306