Engedély szám: E-001621/2017/A028

OKJ azonosító: 32 140 01


A képzés célja:

Az óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, a pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.


A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

- betöltött 18. életév

- alapfokú iskolai végzettség


A képzés során a hiányzás nem haladhatja meg a képzési órák 20% - át.


Tananyagegységek:

11470-16 Óvodai nevelési feladatok

- Elméleti órák száma - 77 óra

- Gyakorlati órák száma - 33 óra

11688-16 Gondozás és egészségnevelés

- Elméleti órák száma - 60 óra

- Gyakorlati órák száma - 70 óra

11543-16 Takarítási feladatok az óvodai dajka tevékenységében

- Elméleti órák száma - 30 óra

- Gyakorlati órák száma - 12 óra

11544-16 Konyhai és udvari feladatok az óvodai dajka tevékenységében

- Elméleti órák száma - 25 óra

- Gyakorlati órák száma - 13 óra


Tervezett képzési idő:

Elméleti órák száma - 192 óra (60%)

Gyakorlati órák száma - 128 óra (40%)

Összes óraszám - 320 óra (100%), (+ 40 óra összefüggő gyakorlat)


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: szóbeli, gyakorlati


A képzés során államilag elismert OKJ bizonyítvány szerezhető.


Megfelelő számú jelentkező esetén az ország bármely területén indítunk tanfolyamot!


Tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni.


Bővebb tájékoztatás:

Rétfalvi Péter

0630/508-2913

0620/417-7306