Engedély szám: E-001621/2017/B004

Szakmai programkövetelmény azonosítója: SzPk-00047-16-09 2 07 2 /1


A képzés célja:

Olyan felnőttek képzésbe vonása, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek. A szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciákkal új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el. A résztvevő képes legyen a szakmai végzettséggel feltárni a település épületeiben, útjaiban, kerítéseiben, játszótereiben és sportpályában keletkezett „építészeti és gépészeti" hibákat. Rendelkezzen a hibák kijavításához szükséges szakmai fogásokkal. Tudja kezelni és használni a hibák kijavításához szükséges szerszámokat, gépeket. Önállóan tudja használni a damilos és motoros fűkaszákat, permetező gépet.


A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

- betöltött 18. életév

- nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

- egészségügyi orvosi alkalmasság


A képzés során a hiányzás nem haladhatja meg a képzési órák 20% - át.


Tananyagegységek:

Település karbantartó


Tervezett képzési idő:

Elméleti órák száma - 90 óra (30%)

Gyakorlati órák száma - 210 óra (70%)

Összes óraszám - 300 óra (100%)


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: szóbeli, gyakorlati


A képzés során államilag elismert OKJ bizonyítvány szerezhető.


Megfelelő számú jelentkező esetén az ország bármely területén indítunk tanfolyamot!


Tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni.


Bővebb tájékoztatás:

Rétfalvi Péter

0630/508-2913

0620/417-7306