Engedély szám: E-001621/2017/B005

Szakmai programkövetelmény azonosítója: SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1


A képzés célja:

A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő elsajátítja azokat a készségeket, képességeket, amelyek birtokában a zöldfelületek kialakítása, fenntartása során alkalmazott gépek, eszközök használatával, a munka-, baleset-, környezetvédelmi előírások betartásával munkakörét szakszerűen el tudja látni. A szakmai végzettséggel megszerezhető kompetenciákkal új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el.


A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

- betöltött 18. életév

- iskolai végzettség nem szükséges

- egészségügyi orvosi alkalmasság


A képzés során a hiányzás nem haladhatja meg a képzési órák 20% - át.


Tananyagegységek:

SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-01 Zöldterületen alkalmazott kisgépek munka-, tűz- és környezetvédelme

- Elméleti órák száma - 5 óra

- Gyakorlati órák száma - 13 óra

SzPk-00058-16-20 2 08 1 /1 /M-02 Zöldterületeken alkalmazott kisgépek üzemeltetése, karbantartása

- Elméleti órák száma - 13 óra

- Gyakorlati órák száma - 29 óra


Tervezett képzési idő:

Elméleti órák száma - 18 óra (30%)

Gyakorlati órák száma - 42 óra (70%)

Összes óraszám - 60 óra (100%)


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: szóbeli, gyakorlati


A képzés során államilag elismert OKJ bizonyítvány szerezhető.


Megfelelő számú jelentkező esetén az ország bármely területén indítunk tanfolyamot!


Tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni.


Bővebb tájékoztatás:

Rétfalvi Péter

0630/508-2913

0620/417-7306