Engedély szám: E-001621/2017/A016

OKJ azonosító: 34 341 01


A képzés célja:

A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakör, foglalkozás betöltéséhez szükséges kompetenciák és tevékenységek elsajátíttatása, melyek birtokában a képzésben résztvevő képes lesz kereskedelmi egységekben kiszolgálni és tájékoztatni a vásárlókat. Képes lesz az eladásra kerülő áruk átvételével, raktározásával, állagmegóvásával, értékesítésre történő előkészítésével, eladótéri kihelyezésével, értékesítésével kapcsolatos feladatokat ellátni, közreműködni az áruk beszerzésének előkészítésében és lebonyolításában, ellátni a kereskedelmi egység szabályszerű működésével kapcsolatos eladói feladatokat.


A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

- betöltött 18. életév

- alapfokú iskolai végzettség

- egészségügyi orvosi alkalmasság


A képzés során a hiányzás nem haladhatja meg a képzési órák 20% - át.


Tananyagegységek:

11499-12 Foglalkoztatás II.

- Elméleti órák száma - 15 óra

- Gyakorlati órák száma - 0 óra

11497-12 Foglalkoztatás I.

- Elméleti órák száma - 60 óra

- Gyakorlati órák száma - 0 óra

11992-16 Kereskedelmi ismeretek

- Elméleti órák száma - 42 óra

- Gyakorlati órák száma - 416 óra

10027-16 A ruházati cikkek és a vegyes iparcikkek forgalmazása

- Elméleti órák száma - 24 óra

- Gyakorlati órák száma - 0 óra

10028-16 Az élelmiszerek és a vegyi áruk forgalmazása

- Elméleti órák száma - 42 óra

- Gyakorlati órák száma - 0 óra

10029-16 A műszaki cikkek forgalmazása

- Elméleti órák száma - 24 óra

- Gyakorlati órák száma - 0 óra

11691-16 Eladástan

- Elméleti órák száma - 33 óra

- Gyakorlati órák száma - 144 óra


Tervezett képzési idő:

Elméleti órák száma - 240 óra

Gyakorlati órák száma - 560 óra

Összes óraszám - 800 óra (100%)


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: szóbeli, gyakorlati


A képzés során államilag elismert OKJ bizonyítvány szerezhető.


Megfelelő számú jelentkező esetén az ország bármely területén indítunk tanfolyamot!


Tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni.


Bővebb tájékoztatás:

Rétfalvi Péter

0630/508-2913

0620/417-7306