TÁJÉKOZTATÓTEHERGÉPKOCSIVEZETŐI ALAPKÉPESÍTÉS szaktanfolyamhoz és vizsgához.

Tehergépkocsi-vezetői alapképesítést a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott azon személyeknek kell megszereznie, aki:

aki C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú vezetői engedélyét 2009. 09. 09-e után szerezte meg

A fentiekben nem említett gépkocsivezető részére az alapképesítés megszerzése nem kötelező.

Alapképesítést szerezhet:

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van
 • Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

A szakmai alap- és továbbképzésre NEM kötelezett gépjárművezetők köre:
Aki olyan járművet vezet:

 • amelynek max. engedélyezett sebessége 45km/h-t nem haladja meg
 • amelyet a Magyar Honvédség, rendvédelmi szerv, tűzoltóság tart üzemben
 • amely forgalombiztonsági vizsgálat alatt áll, vagy még nem helyeztek forgalomba
 • amelyet védelmi helyzetben vagy katasztrófa-elhárítás céljából használnak
 • amelyet oktatás vagy vizsgáztatás céljából használnak
 • amely személyes használatban van, és amellyel közúti közlekedési szolgáltatást nem végeznek
 • amellyel csak a járművet vezető munkája során használandó anyagot vagy felszerelést szállítanak és a jármű vezetése nem tartozik a gépkocsivezető elsődleges feladatához.

Szakmai alapképzésre kötelezettek vizsgáinak és a GKI kiadásának kezdő időpontja:
C1; C1+E; C; C+E; kategóriájú vezetői engedély esetén 2009. 09. 10.

Felmentések:
Az “Előírások alkalmazása” elméleti vizsgatárgyból nem kell alapképesítési vizsgát tennie annak a gépkocsivezetőnek, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (árufuvarozó-vállalkozó, illetve autóbuszos személyszállító-vállalkozó).

Tanfolyam óraszámai:
Elméleti tantermi képzés 30 óra alatt vagy e-learning alapú képzés önálló időbeosztás szerinti haladási sebességgel.

Gyakorlati 14 óra:

 • Tanfolyam díja: 120.00 Ft
 • Vizsgadíj:40 700 Ft
 • Összesen: 170 600 Ft

Gépjárművezetői Képesítési Igazolvány kiadásának, cseréjének pótlásának a díja: 9 900 Ft.

Áraink az itt megjelentektől városonként és a beiskolázottak létszámától eltérőek lehetnek.


Az alapképesítés megszerzésére vonatkozó előírások:

Vizsgatárgyak és idők:

I. Elméleti vizsgatárgyak:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Előírások alkalmazása (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (feleletválasztós tesztkérdések számítógépen vagy indokolt esetben tesztlapon)
 • Estetanulmány készítése (az adott témakörben az ismeretek írásban történő kifejtése)

II. Gyakorlati vizsgatárgyak:

 • Járművezetés a közúti forgalomban (autópályán, autóúton, városi főútvonalon a rendeletben meghatározott járművön, szakoktató és vizsgabiztos jelenlétében)
 • A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek (tétel húzása után szóban illetve gyakorlatban vizsgabiztos illetve technikai rendező jelenlétében)
 • Járművezetés veszélyhelyzetek létrehozására alkalmas tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (alkalmas tanpályán illetve engedélyezett szimulátor berendezésen vizsgabiztos illetve szakoktató jelenlétében)

A tanfolyamdíj és vizsgadíj befizetésének módja:

 • átutalási postautalvánnyal,
 • Kft. pénztárába közvetlenül, számla ellenében.
 • Esedékessége a tanfolyam indításakor.

Személyes adatok

Képzés adatai

Válassz kategóriát!
Kategória ismertető
A NeTcar Autósiskolában a tanulók modern keretek között sajátíthatják el az autóvezetéssel kapcsolatos legfontosabb ismereteket, és tapasztalt oktató segítségével szerezhetnek gyakorlatot. Ha biztonságos körülmények között, türelmes tanárok segítségével szeretnél B kategóriás jogosítványt szerezni, érdeklődj a számodra legkényelmesebben megközelíthető képzési helyszínen!

Regisztráció