Engedély szám: E-001621/2017/A022

OKJ azonosító: 21 851 02


A képzés célja:

A képzést elvégző személy, rendelkezzen mindazon kompetenciákkal, mely a munkaterületének ellátásához szükséges.

A hulladékválogató és - feldolgozó alapvető feladata az anyagában kevert, valamint az ipari feldolgozásnak nem megfelelő idegen anyagokkal kevert hulladékok szétválogatása. A válogatási feladat végezhető gépi vagy kézi úton, vagy a két mód együttes alkalmazásával. A válogatás célja, hogy homogén, ipari felhasználásra alkalmas hulladék keletkezzen a válogatás után. A válogatott hulladékok ezt követően feldolgozásra kerülnek, melynek célja a felhasználókhoz történő hulladék-továbbítás előkészítése, egységrakomány képzése, bálázása.


A tanfolyamra történő jelentkezés feltételei:

- betöltött 18. életév

- befejezett iskolai végzettséget nem igényel

- egészségügyi orvosi alkalmasság


A képzés során a hiányzás nem haladhatja meg a képzési órák 20 % - át.


Tananyagegységek:

10868-12 Hulladékválogatás és - feldolgozás

- Elméleti órák száma - 39 óra (30%)

- Gyakorlati órák száma - 91 óra (70%)


Tervezett képzési idő - 130 óra (100%)


A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei: szóbeli, gyakorlati


A képzés során államilag elismert OKJ bizonyítvány szerezhető.


Megfelelő számú jelentkező esetén az ország bármely területén indítunk tanfolyamot!


Tanfolyamainkra folyamatosan lehet jelentkezni.


Bővebb tájékoztatás:

Rétfalvi Péter

0630/508-2913

0620/417-7306